مشاوره و سفارش

قانون جذب چیست؟

طبق قانون جذب افراد با تمرکز بر افکار خود، می‌توانند تجربه‌های مثبت و منفی خاصی را به زندگی خویش وارد کنند و آن‌ها را تجربه کنند. در واقع باور بر این است که مردم و افکارشان از یک انرژی خالص ساخته شده‌اند و بر اساس فرایند انرژی‌های همانند، همدیگر را جذب می‌کنند. افکار مردم می‌تواند سلامت، رفاه اقتصادی و روابط شخصی افراد را ارتقا بدهد. قانون جذب شما را تشویق می‌کند که با کنترل افکارتان، آینده خود را آزادانه تحت کنترل بگیرید. هدف نهایی در قانون جذب، محدود ساختن افکار منفی و تخریب گر و جایگزین کردن آن با افکار مثبت و سازنده است.

قانون ارتعاشات

برای اینکه عملکرد قانون جذب را به صورت کامل یاد بگیریم قبل از هر چیز باید درباره قانون ارتعاش بدانیم. قانون ارتعاش می‌گوید تمام افکاری که درون ذهنتان می‌آید دارای یکسری ارتعاش و انرژی می‌باشد که همین ارتعاش و انرژی باعث می‌شود خواسته‌ها و ناخواسته‌های‌تان وارد زندگیتان بشود. وقتی به چیزی فکر می‌کنید در حال فرستادن ارتعاش آن به کائنات هستید و تمام این ارتعاش‌هایی که ارسال می‌کنید با استفاده از قانون جذب سازماندهی می‌شود. برای اینکه بتوانید با استفاده از قانون جذب به تمام اهداف و آرزوهای خود برسید باید ارتعاش خروجی ذهن‌تان را کنترل کنید.

قانون جذب وضمیر ناخودآگاه

هر چه در ضمیر ناخود آگاه ما باشد روزی در زندگی ما باز تابش دیده می شود و نمی توانیم آن را انکار کنیم چون هر چیزی که فرد در ذهن خود به آن اعتقاد دارد و آن را می پذیرد بر اساس قانون جذب در شرایط مختلف آن را دریافت می کند برای تحقق یافتن تمام باورهای خود باید از رفتار و احساسات هماهنگی برخوردار بود.ضمیر ناخودآگاه و قانون جذب ارتباط تنگاتنگی با هم دارند بهترین روش برای دستیابی به اهدافی که در سر دارید استفاده از قدرت ضمیر ناخودآگاه و قانون جذب است.

چرا ما را انتخاب کنید؟

تامین مستقیم انواع پکیج های آموزشی قانون جذب

ارائه قیمت های رقابتی در بازار

پشتیبانی کامل تا رسیدن بار

ارسال بار به تمامی نقاط کشور

تامین محصول برای صادرات

امکان همکاری با تولیدکنندگان

پل های ارتباطی

ایمیل

info@yoursite.com

فرم مشاوره و سفارش

مدیر مجموعه ما

واحد فروش